top of page

Organisatorisk kunnskapsledelse i sammenheng med forsyningskjede 4.0: En systematisk litteraturgjennomgang og konseptuell modellforslag
Forfattere: SARTORI, Jeanfrank TD ; FREDERICO, Guilherme F .; SILVA, Helena de FN
Dette er den innsendte, pre-fagfellevurderte versjonen av artikkelen som ble akseptert for publisering i juli/2021 på  Tidsskriftkunnskap og prosessledelse ,  og kan utelukkende brukes til ikke-kommersielle formål iht
Wileys vilkår og betingelser for bruk av selvarkiverte versjoner

The vortex of interorganizational knowledge on the Supply Chain and Industry 4.0 contexts
The vortex of interorganizational knowledge on the Supply Chain and Industry 4.0 contexts

The picture shows the flow of knowledge in the perspective of a vortex.

press to zoom
Industry 4.0 processes as a source of the vortex’s base of interorganization knowledge techpowered s
Industry 4.0 processes as a source of the vortex’s base of interorganization knowledge techpowered s

press to zoom
Graph of final quantity of publications per year
Graph of final quantity of publications per year

press to zoom
The vortex of interorganizational knowledge on the Supply Chain and Industry 4.0 contexts
The vortex of interorganizational knowledge on the Supply Chain and Industry 4.0 contexts

The picture shows the flow of knowledge in the perspective of a vortex.

press to zoom
1/7
bottom of page