top of page

Organisatorisk kunnskapsledelse i sammenheng med forsyningskjede 4.0: En systematisk litteraturgjennomgang og konseptuell modellforslag
Forfattere: SARTORI, Jeanfrank TD ; FREDERICO, Guilherme F .; SILVA, Helena de FN
Dette er den innsendte, pre-fagfellevurderte versjonen av artikkelen som ble akseptert for publisering i juli/2021 på  Tidsskriftkunnskap og prosessledelse ,  og kan utelukkende brukes til ikke-kommersielle formål iht
Wileys vilkår og betingelser for bruk av selvarkiverte versjoner

bottom of page